‌‌
‌‌
‌‌شرکت شیمیایی آناسیمین

سورفکتانت‌ها

<p><span style="font-size:14px">قرار گرفتن سورفکتانت&zwnj;ها در فصول مشترک بین فازها و جذب سطحی موجب کاهش کشش سطحب با بین سطحی میشوندو به دلیل ساختار دوگونه خواه پس از تجمع در فصول مشترک باعث کاهش انرژی آزاد سیستم میشوند.کاربردهای اساسی سورفکتانت&zwnj;ها در فرآیند خیس کنندگی و یا ترشوندگی،کف کنندگی،پاک کنندگی،امولسیون کنندگی و پخش کنندگی میباشد و به دلیل ساختار وی

درباره آنا سیمین
بیشتر بخوانید