«عامل تحول آتی در صنایع»؛ گرافین ۲۰۰ برابر فولاد استحکام دارد

بیشتر بخوانید

دُبی؛ حاصل‌خیز کردن خاک کویر ظرف ۷ ساعت با فناوری نانو

بیشتر بخوانید

استفاده از رُبات در انبار کارخانه و فروشگاههای بزرگ

بیشتر بخوانید